θερινή προετοιμασία

Γ΄Θετικών επιστημών

Έκθεση-Λογοτεχνία                  3  ώρες/εβδομάδα

Φυσική                                        5   ώρες/εβδομάδα

Χημεία                                        ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά                                6   ώρες/εβδομάδα

Γ΄Επιστημών υγείας

Έκθεση-Λογοτεχνία                  3  ώρες/εβδομάδα

Φυσική                                        5   ώρες/εβδομάδα

Χημεία                                        ώρες/εβδομάδα

Βιολογία                                       3   ώρες/εβδομάδα

Γ΄Ανθρωπιστικών σπουδών

Έκθεση-Λογοτεχνία                   3  ώρες/εβδομάδα

Αρχαία  γν.                                  2  ώρες/εβδομάδα

Αρχαία αγν.                                3   ώρες/εβδομάδα

Ιστορία                                           3  ώρες/εβδομάδα

Κοινωνιολογία                           3   ώρες/εβδομάδα

 

Γ΄ Επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής

Έκθεση-Λογοτεχνία                  3  ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά κατ.                       6   ώρες/εβδομάδα

Αν. Εφ.                                         ώρες/εβδομάδα

Α.Ο.Θ.                                             3  ώρες/εβδομάδα

Διεύθυνση

Αριστοτέλους 42, 2ος όροφος

Χαλάνδρι, 15234

τηλέφωνο

2155511057 - 58

 

Συνεταιριστικό 

Φροντιστήριο

Χαλανδρίου