Β΄Ανθρωπιστικών σπουδών

Έκθεση                                        2  ώρες/εβδομάδα

Αρχαία                                         4    ώρες/εβδομάδα

Λατινικά                                      2   ώρες/εβδομάδα

Άλγεβρα                                         3  ώρες/εβδομάδα

Φυσική                                        2   ώρες/εβδομάδα

Γεωμετρία                                   2  ώρες/εβδομάδα

 

Διεύθυνση

Αριστοτέλους 42, 2ος όροφος

Χαλάνδρι, 15234

τηλέφωνο

2155511057 - 58

 

Συνεταιριστικό 

Φροντιστήριο

Χαλανδρίου