Γ΄ επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής

Έκθεση-Λογοτεχνία                  3  ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά κατ.                       5   ώρες/εβδομάδα

Αν. Εφ.                                         ώρες/εβδομάδα

Α.Ο.Θ.                                             2  ώρες/εβδομάδα

Διεύθυνση

Αριστοτέλους 42, 2ος όροφος

Χαλάνδρι, 15234

τηλέφωνο

2155511057 - 58

 

Συνεταιριστικό 

Φροντιστήριο

Χαλανδρίου