Γ΄Ανθρωπιστικών σπουδών

Έκθεση-Λογοτεχνία                  3  ώρες/εβδομάδα

Αρχαία  γν.                                  2  ώρες/εβδομάδα

Αρχαία αγν.                                3   ώρες/εβδομάδα

Ιστορία                                          3  ώρες/εβδομάδα

Κοινωνιολογία                          3   ώρες/εβδομάδα

Διεύθυνση

Αριστοτέλους 42, 2ος όροφος

Χαλάνδρι, 15234

τηλέφωνο

2155511057 - 58

 

Συνεταιριστικό 

Φροντιστήριο

Χαλανδρίου