Γ΄θετικών επιστημών

Έκθεση-Λογοτεχνία                  3  ώρες/εβδομάδα

Φυσική                                        4   ώρες/εβδομάδα

Χημεία                                        ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά                                5   ώρες/εβδομάδα