Γ΄θετικών επιστημών

Έκθεση-Λογοτεχνία                  3  ώρες/εβδομάδα

Φυσική                                        4   ώρες/εβδομάδα

Χημεία                                        ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά                                5   ώρες/εβδομάδα

Διεύθυνση

Αριστοτέλους 42, 2ος όροφος

Χαλάνδρι, 15234

τηλέφωνο

2155511057 - 58

 

Συνεταιριστικό 

Φροντιστήριο

Χαλανδρίου