Β΄θετικών επιστημών

Έκθεση                                                  2  ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά κατ.                                 2   ώρες/εβδομάδα

Φυσική κατ.                                          2   ώρες/εβδομάδα Άλγεβρα                                                   3   ώρες/εβδομάδα

Φυσική γεν.                                          2    ώρες/εβδομάδα

Χημεία                                                   2    ώρες/εβδομάδα

Γεωμετρία                                             2   ώρες/εβδομάδα

Σύνολο:  15 ώρες/εβδομάδα

Διεύθυνση

Αριστοτέλους 42, 2ος όροφος

Χαλάνδρι, 15234

τηλέφωνο

2155511057 - 58

 

Συνεταιριστικό 

Φροντιστήριο

Χαλανδρίου