Α΄ Γυμνασίου

Μαθηματικά                               2  ώρες/εβδομάδα

Αρχαία                                         2   ώρες/εβδομάδα

Β΄- Γ΄ Γυμνασίου

Μαθηματικά                               3  ώρες/εβδομάδα

Φυσική - Χημεία                         2   ώρες/εβδομάδα

Αρχαία                                         2   ώρες/εβδομάδα

Διεύθυνση

Αριστοτέλους 42, 2ος όροφος

Χαλάνδρι, 15234

τηλέφωνο

2155511057 - 58

 

Συνεταιριστικό 

Φροντιστήριο

Χαλανδρίου