ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ:

2. Μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση ενός σώματος ή την μεταβολή της κινητικής του κατάστασης. 3. Μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό, 4. Υδρογονάνθρακας με έναν άνθρακα, 5.  Αποτελούν την ψυχή του φροντιστηρίου μας, 6. Μπορεί να είναι πραγματικός ή φανταστικός ή μιγαδικός, 8. Υπάρχει στα μαθηματικά, αλλά και στα θρησκευτικά, 9. Χρειάζεται ένας οργανωμένος τρόπος δουλειάς για να μην μας κάνουν τα μαθήματα τη ζωή … , 10. Μάθημα που αν το πάρει ένας μαθητής από τον προσανατολισμό των θετικών επιστημών ανοίγει το 4ο πεδίο. 11. Αρχαίος φιλόσοφος προς τιμή του οποίου έχει πάρει το όνομά της η οδός που βρίσκεται το Συνεταιριστικό Φροντιστήριο Χαλανδρίου. 12. Τις συναντάμε στα μαθηματικά αλλά υπάρχουν και κοινωνικές, 14. Υπάρχει και ο Β΄.

​ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

6α. Τα στοιχειώδη σωμάτια δεν έχουν εσωτερική… 6β. Τα θετικά ιόντα, 8. Έγραψε τον Δον Κιχώτη, 9. Μάθημα βαρύτητας για τις επιστήμες υγείας 10. Ο αριθμός που μπορεί να γραφεί σε μορφή  κλάσματος με ακέραιους όρους και παρανομαστή διάφορο του μηδενός. 12. Αυτά τα φορτία απωθούνται

Για να δείτε τη λύση πατήστε

Διεύθυνση

Αριστοτέλους 42, 2ος όροφος

Χαλάνδρι, 15234

τηλέφωνο

2155511057 - 58

 

Συνεταιριστικό 

Φροντιστήριο

Χαλανδρίου