Συνεταιριστικό Φροντιστήριο
εκδρομή MindTrap
24899987_974644109359655_7192751250001950133_n
the-mindtrap

Διεύθυνση

Αριστοτέλους 42, 2ος όροφος

Χαλάνδρι, 15234

τηλέφωνο

2155511057 - 58

 

Συνεταιριστικό 

Φροντιστήριο

Χαλανδρίου