Εξετάσεις 2018

Θέματα και απαντήσεις

Νεοελληνική Γλώσσα
Παρασκευή 8/6/2018
Αρχαία
Δευτέρα 11/6/2018
Μαθηματικά
Δευτέρα 11/6/2018
Φυσική
Τετάρτη 13/6/2018
Ιστορία
Τετάρτη 13/6/2018
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Π.Π.
Τετάρτη 13/6/2018
Χημεία
Παρασκευή  15/6/2018
Λατινικά
Παρασκευή  15/6/2018
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Παρασκευή  15/6/2018
Βιολογία
Τρίτη 19/6/2018
Βιολογία (Γ.Π.)
Τρίτη 19/6/2018

Διεύθυνση

Αριστοτέλους 42, 2ος όροφος

Χαλάνδρι, 15234

τηλέφωνο

2155511057 - 58

 

Συνεταιριστικό 

Φροντιστήριο

Χαλανδρίου